ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا

طبق ماده ی هشتم از قانون واردات و صادرات ، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا میبایست منحصرا به وزارت صنعت ، معدن و تجارت مراجعه نمایند. طبق این قانون مجوز ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا باید قبل از ورود کالا به گمرک و پیش از تایید شدن پیش فاکتور دریافت شود تا در صورت عدم اخذ مجوز ورود کالا وارد کننده دچار ضرر نشود و از عدم ممنوعیت کالای وارداتی خود مطمئن شود. در حقیقت این مجوز به نوعی اجازه ی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص واردات انواع کالا به کشور است.

نحوه ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا

ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا به کشور تا سال 87 به صورت دستی و فقط با مراجعه حضوری به سازمان صنعت ، معدن و تجارت امکان پذیر بود ولی از سال 88 به بعد می توان با مراجعه به پایگاه اینترنتی ثبت سفارش واردات و وارد کردن اطلاعات و اسناد مورد نیاز مانند مشخصات کالای وارداتی ، شیوه ی حمل ، رزومه ی فروشنده ، قیمت و ... به صورت غیر حضوری درخواست ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا را ثبت کرد.

ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا

مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا

وارد کنندگان کالا پس از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا می توانند پرفرما را تایید واقدام به عقد قرارداد نمایند سپس با همکاری یکی از شرکت های حمل ونقل نسبت به واردات کالای خود اقدام نمایند و پس از واردات محصول به کمک یکی از شرکتهای ترخیص کار کالای خود را از گمرک خارج نمایند.

در صورتی که واردکنندگان در مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا تا زمان ترخیص کالاو انتقال ان به مقصد احتیاج به مشاوره و همراهی داشته باشند می توانند از شرکت معتبر و باسابقه ترخیص کالای تاک خلیج فارس در زمینه ی ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا کمک بگیرند. 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :